Skip to content

👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo ve svém životě úspěšné a šťastné s tím, že definice těchto pojmů – úspěch a štěstí – se liší člověk od člověka, což je v pořádku a život je pak pestřejší. Každopádně jak na tom naše dítě bude, záleží nejvíce zejména na nás rodičích. Nevychovávejme své děti tak, aby se z nich stalo to, co ve své knize „Za své děti si můžete sami“ popisuje Larry Winget: „…v naší společnosti existuje spousta dětí, které neumějí číst ani psát (vyjma palce, když vyťukávají SMSky na mobilech) a myslí si, že jejich učitelé, zaměstnavatelé, vláda i rodiče jsou povinní se o ně postarat.“ Autor samozřejmě předpokládá, že číst a psát děti umějí, ale nemůže nám jít jenom a pouze o prázdné čtení bez snahy zaměstnat naší mysl (mozek), ale jde o to umět číst s hlubším porozuměním textu a uplatnit přitom kritické myšlení. Stejně tak nejde o psaní ve smyslu přenášení písmen na papír, ale jde nám o schopnost získané postřehy a myšlenky z knihy či jiného textu reprodukovat dále a to jak ve formě mluveného projevu tak ve formě projevu písemného. A to vše najednou začíná být velkým problémem současné mladé generace – neschopnost číst texty a následně tyto texty srozumitelně interpretovat (ústně či písemně) a také podrobit kritickému zkoumání. Důležité umět správně číst je i z důvodu tvorby vlastních – pokud možno hodnotných – myšlenek.

Podívejte se na své děti a kriticky zhodnoťte, jak na tom v těchto klíčových oblastech budou až dorostou do momentu, kdy si budou muset na základě vlastního úsudku udělat obrázek o světe, ve kterém budou žít a dále pak budou žít jejich děti a děti jejich dětí. Ano jedná se o nikdy nekončící kolotoč předávání. To, co svým dětem předáme, jim v životě může pomáhat, ale také je může brzdit. Aby těch věcí, co je bude díky nám brzdit bylo, co nejméně, je nutné, aby se naše děti naučili správně číst a vždy hledali v textu zjevná, ale i skrytá sdělení – stanou se z nich detektivové. Každý člověk přichází na svět nepopsán a my rodiče jsme prvními autory a navždy těmi nejdůležitějšími, kteří se snaží prázdné stránky knihy života našich dětí zaplnit. O tom, kolik toho napíšeme a co tam napíšeme rozhodujeme jenom my. Můžeme autorskou práci na našich dětech přenechat okolí  – učitelům, vrstevníkům, příbuzným, televizi, internetu, počítači apod. Velmi často se tak v dnešní rychlé době děje. Přitom většina rodičů, kteří tuto chybu dělají, znají zákon příčiny a následku odjakživa: „Sklidíme jenom to, co zasejeme.“ Knih na toto téma, kdy na konci svého života zjistíme, že něco podstatného nám mezi prsty uteklo bylo napsáno více než dost a proto nemá cenu Vás v tomto dále poučovat. Jedno si ale uvědomme společně s již zmíněným Larry Wingetem: „Nečekejte, že změníte chování svých dětí, dokud nebudete ochotni změnit své.“ Pro začátek si svůj čas zorganizujte tak, aby čas, který budete věnovat svým dětem byl účelně vynaloženým úsilím, které bude tou správnou setbou, ze které vzejde opravdu kvalitní sklizeň – Vaše spokojené a šťastné děti, které se postupně změní ve vyzrálé dospělé osoby. Zapalte tu pochodeň a věřte, že prostřednictvím svých dětí ji můžete předávat dál.  

Dětské čtení je určitě stupínkem, který naše děti povznese blíž k tomu, aby se pravděpodobnost, že budou úspěšné, ale i šťastné maximálně zvýšila.