KDO KRADE DĚTEM POHÁDKY 1. KAPITOLA

DOBRODRUŽSTVÍ PRO VŠECHNY DĚTI A PRO KAŽDÉHO DOSPĚLÉHO, KTERÝ NEZAPOMNĚL NA SVOJE DĚTSTVÍ.

KAPITOLA I. – CO UDĚLÁŠ?

„Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek“

Albert Einstein

„Co uděláš?“

„Co uděláš?“

„Co uděláš?“

Vypadalo to jako trojitá ozvěna. Ale Terezka moc dobře věděla, že to žádná ozvěna není. Její pomocníci, a dnes už vlastně dobří kamarádi, to řekli skoro jedním hlasem, a přitom každý po svém. Právě to v ní vyvolalo nutkání ten krok udělat okamžitě.

Muž s dýmkou, Panáček s dlouhým nosem i Chlapec s kordem na ní v setmělém pokoji upřeně koukali a čekali, jak se ona sama rozhodne. Před půlrokem ji společně s dalšími pomocníky pomáhali odhalit pachatele loupeže století. Pachatele, který dětem krade čtení. Nebylo to pátrání jednoduché, ale Terezka se ukázala jako dobrá žákyně a pod jejich vedením svého pachatele odhalila. Odměnou jí za to bylo poznání, že čtení je největší dobrodružství na světe. Společně tu teď ale stojí s myšlenkou, že oni ji tentokrát pomoci nemohou.

„A vy mně tedy nemůžete pomoci?“ zeptala se tichým hláskem Terezka jako kdyby četla jejich myšlenky.

„Ne,“ řekl až nečekaně chladně Muž s dýmkou. Terezka posmutněla.

Zachránit se to pokusil Panáček s dlouhým nosem: „Já si myslím, že ti budeme moci pomáhat.“ Jen to dořekl a jeho nos se mu prodloužil na znamení, že lže o dobrý půlmetr.

„Lhát se nemá!“ podotknul směrem k Panáčkovi Chlapec s kordem.

„Ale říct to tak chladným hlasem jste také nemusel,“ nešetřil Chlapec ani Muže s dýmkou.

Terezka pochopila, že jsou její kamarádi nervózní. Taky věděla proč. To rozhodnutí bylo těžké nejenom pro ni, ale i pro ně. Byla ráda, že sedí na své posteli, protože cítila, že se ji trochu třesou kolena.

Má to udělat. Nemá to udělat. Má to udělat. Nemá to udělat.

Všichni společně koukali na otevřeně dveře, které vedly… To je právě ten problém. Kam ty dveře vedou?

Asi Vám přijde divné, že Terezka sedí na posteli u sebe v pokojíčku a neví kam vedou jediné dveře z jejího pokoje. Normálně vedou na chodbu odkud může seběhnout po schodech dolů a pak ven do zahrady u jejich domu. Když by byla dole, mohla by jít do obývacího pokoje a pustit si televizi. Nebo si skočit do kuchyně a z lednice si vzít kus dortu, který pekla maminka. Nebo k rodičům do ložnice. Kouknout se na mámu a tátu. Nebo může z chodby zahnout doprava a jít se podívat na bráchy pokoj. Nikdo však dnes večer není doma.

Teď hledí na ty dveře, na otevřené dveře a nic tam nevidí. Jenom světlo. Bílé světlo, které ji v té tmě trochu bodá do očí.

„Terezko, soustřeď se. Za chvíli bude půlnoc,“ promluvil vlídně Muž s dýmkou.

Půlnoc. Normálně v tuhle dobu spí. Normálně v tuhle dobu spí celý dům. Máma, táta a… brácha.

Teď už věděla, co musí udělat. Věděla taky proč to musí udělat. A věděla, že to udělá.

„Běží poslední minuta,“ pípnul stísněným hlasem Panáček s dlouhým nosem, kterému se již nos vrátil na normální délku.

„Udělám to,“ řekla rozhodným hlasem Terezka. Řekla to tak jistě, že i Muži s dýmkou vypadla dýmka z úst. Terezka vstala ze své postele. Obejmula se se všemi třemi najednou a řekla: „Přátelé jsem ráda, že jste dnes přišli a všechno mně řekli.“ Otočila se a vkročila do světla ve dveřích.

Téměř současně s tím, jak se v dálce ozvali kostelní zvony odbíjející půlnoc, se dveře zavřely. Všichni tři byli zvědaví, kam vlastně Terezka zmizela, a tak byli jedním skokem u dveří. Muž s dýmkou vzal za kliku, dveře otevřel a… chodba, před nimi schody dolů, vpravo dveře do pokoje jejího bráchy Kuby. Všichni tři pochopili, že Terezka je na místě, kam oni nemohou. Tušili, kam šla. O tom místě hodně slyšeli, ale protože je to jiné království než to jejich, věděli, že oni tam Terezce nepomohou. Možná ale, až se vrátí, pokud se vrátí, budou ji moci zase pomoci.

„Já si ale stejně myslím, že to Terezka všechno vyřeší za jeden večer a zítra už si s ní budeme povídat, jak to celé rychle udělala,“ řekl Panáček s dlouhým nosem. Jeho nos už byl zase dlouhý.

„Už zase lže ten dřevák,“ smál se mu Chlapec s kordem. 

„Nebudeme si nalhávat, že to bude složitý případ,“ povzdechnul si Muž s dýmkou. „Určitě těch večerů bude víc.“

To ještě netušili, že těch večerů bude celkem 24.

Půlnoc právě odbila první den měsíce prosinec a venku začalo sněžit.

„Sklidíme jenom to, co zasejeme.“

👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo ve svém životě úspěšné a šťastné s tím, že definice těchto pojmů – úspěch a štěstí – se liší člověk od člověka, což je v pořádku a život je pak pestřejší. Každopádně jak na tom naše dítě bude, záleží nejvíce zejména na nás rodičích. Nevychovávejme své děti tak, aby se z nich stalo to, co ve své knize „Za své děti si můžete sami“ popisuje Larry Winget: „…v naší společnosti existuje spousta dětí, které neumějí číst ani psát (vyjma palce, když vyťukávají SMSky na mobilech) a myslí si, že jejich učitelé, zaměstnavatelé, vláda i rodiče jsou povinní se o ně postarat.“ Autor samozřejmě předpokládá, že číst a psát děti umějí, ale nemůže nám jít jenom a pouze o prázdné čtení bez snahy zaměstnat naší mysl (mozek), ale jde o to umět číst s hlubším porozuměním textu a uplatnit přitom kritické myšlení. Stejně tak nejde o psaní ve smyslu přenášení písmen na papír, ale jde nám o schopnost získané postřehy a myšlenky z knihy či jiného textu reprodukovat dále a to jak ve formě mluveného projevu tak ve formě projevu písemného. A to vše najednou začíná být velkým problémem současné mladé generace – neschopnost číst texty a následně tyto texty srozumitelně interpretovat (ústně či písemně) a také podrobit kritickému zkoumání. Důležité umět správně číst je i z důvodu tvorby vlastních – pokud možno hodnotných – myšlenek.

Podívejte se na své děti a kriticky zhodnoťte, jak na tom v těchto klíčových oblastech budou až dorostou do momentu, kdy si budou muset na základě vlastního úsudku udělat obrázek o světe, ve kterém budou žít a dále pak budou žít jejich děti a děti jejich dětí. Ano jedná se o nikdy nekončící kolotoč předávání. To, co svým dětem předáme, jim v životě může pomáhat, ale také je může brzdit. Aby těch věcí, co je bude díky nám brzdit bylo, co nejméně, je nutné, aby se naše děti naučili správně číst a vždy hledali v textu zjevná, ale i skrytá sdělení – stanou se z nich detektivové. Každý člověk přichází na svět nepopsán a my rodiče jsme prvními autory a navždy těmi nejdůležitějšími, kteří se snaží prázdné stránky knihy života našich dětí zaplnit. O tom, kolik toho napíšeme a co tam napíšeme rozhodujeme jenom my. Můžeme autorskou práci na našich dětech přenechat okolí  – učitelům, vrstevníkům, příbuzným, televizi, internetu, počítači apod. Velmi často se tak v dnešní rychlé době děje. Přitom většina rodičů, kteří tuto chybu dělají, znají zákon příčiny a následku odjakživa: „Sklidíme jenom to, co zasejeme.“ Knih na toto téma, kdy na konci svého života zjistíme, že něco podstatného nám mezi prsty uteklo bylo napsáno více než dost a proto nemá cenu Vás v tomto dále poučovat. Jedno si ale uvědomme společně s již zmíněným Larry Wingetem: „Nečekejte, že změníte chování svých dětí, dokud nebudete ochotni změnit své.“ Pro začátek si svůj čas zorganizujte tak, aby čas, který budete věnovat svým dětem byl účelně vynaloženým úsilím, které bude tou správnou setbou, ze které vzejde opravdu kvalitní sklizeň – Vaše spokojené a šťastné děti, které se postupně změní ve vyzrálé dospělé osoby. Zapalte tu pochodeň a věřte, že prostřednictvím svých dětí ji můžete předávat dál.  

Dětské čtení je určitě stupínkem, který naše děti povznese blíž k tomu, aby se pravděpodobnost, že budou úspěšné, ale i šťastné maximálně zvýšila.  

Kdo krade dětem čtení – pachatel je …

📖📖📖 Občas se pod mým příspěvkem na knihu Kdo krade dětem čtení objeví komentář o tom, že se ze čtení dělá zbytečně modla, která za to úsilí nestojí. A také, že přínos čtení pro člověka (respektive pro jeho vývoj a hlavně pro vývoj dítěte) není až zas tak velký. Někteří pak přitvrzují ve svých vyjádřeních více než je zdrávo. Každopádně jsem si dovolil nebýt zcela u zdi a přehnaně korektní a odpověděl jednomu z nich takto:„… já mám tak nějak pocit, že snaha některých lidí komentovat na internetu za každou cenu, kde co, je ne zrovna pěknou známkou dnešní doby, kdy zpochybňování věcí, které jsou zjevné a vcelku jasné po staletí, co lidstvo chodí po Zemi je přesně ta cesta, po které by bylo dobré nejít. Samozřejmě se za chvíli dozvíme, že se svobodně můžete vyjadřovat k čemu chcete, co chcete a kde chcete. I to je velký omyl. Vědět kdy mluvit a vědět kdy mlčet je známka moudrých lidí, většinou těch, co toho ve svém životě hodně přečetli.“ 📖📖📖